11 maj 2007

Gynnar utsläppshandeln kolkraft?

Miljöpartiets riksdagkansli ska ha seminarium om ekonomiska styrmedel i slutet av maj och en av de inbjudna föreläsarna är en expert från energibranschen som heter Elsa Olefjord Widdings som ska föreläsa om utsläppsrättigheter. Hon är inte grön, men hon verkar mycket kunnig.

Och hon är minst sagt kritisk till EUs system för utsläppsrätter.
Utsläppshandeln gynnar ny kolkraft
"Står kostnaden för utsläppshandeln i proportion till faktiskt minskade utsläpp av koldioxid? Eller betalar vi i Sverige 20 miljarder kronor per år för att öka lönsamheten för nya kolkraftverk i Europa på bekostnad av att industrin slås ut i Sverige?"

"Om syftet med handelssystemet för utsläppsrätter inom kraftindustrin är att straffa ut gamla anläggningar och gynna nya effektivare kraftverk så tycks systemet vara ett osedvanligt krångligt och extremt dyrt sätt att uppnå ett relativt enkelt mål. Om svenska konsumenter tål att betala mer för en bättre miljö så vore det naturligt om pengarna satsades där de gör tydlig nytta. Istället för att subventionera kraftindustrin utan krav på motprestation kan pengarna användas där det finns en faktisk koppling till utsläppen i Norden. För vår del handlar det självfallet om att snabbt minska oljeberoendet i transportsektorn."
Det här kommer att bli ett intressant seminarium.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: