28 januari 2013

Mötesrapport från Partistyrelsen

Årets första PS-möte dominerades av kongressförberedelser. För de flesta i partiet är det fortfarande ett bra tag kvar tills maj, men i partistyrelsen börjar det redan dra ihop sig.

Kongressen
Förslaget till verksamhetsplan innebär bland annat att vi ska ha rådslag om eurokrisen och att vi kommer att sätta vår lista till EU-parlamentet genom en medlemsomröstning. PS föreslår också att om de två översta platserna vinns av kvinnor så ska inte den andra kvinnan kvoteras ner, och enligt förslaget ska listan innehålla 25 namn.

Valplan
Mötets viktigaste punkt var valplanen som nu går ut på remiss till lokalavdelningar och regioner. Valplanen berättar bland annat om vilka frågor vi ska lyfta när vi själva får välja vad vi talar om, och vilka frågor vi ska vara extra förbereda att svara på. Valplanen är skriven som en enda lång fotbolls-metafor, med anfallare (Gustav Fridolin och Åsa Romson), försvarare, och målvakter (krishanteringsgruppen). De tre anfallsfrågor som PS föreslår är kanske inte helt överraskande: klimat, skola och nya jobb.

Svensk väljaropinion
Vi fick också en dragning från Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap i Göteborg som berättade om den senaste valforskningen. Sammanfattningsvis så ligger miljöpartiet bra till, och det är många som redan ser oss som näst bästa parti. En annan intressant nyhet är att valrörelsens slutspurt betyder mindre än vad man tidigare trott. Människor säger gärna att de väntar tills valdagen med att bestämma sig, men i praktiken är det rätt få som ändrar sig den sista månaden.

Det kan alltså vara en bra ide för ett parti som vill växa att vara ute i god tid och jobba utåtriktat.

Partiprogrammet
Mötets absolut tyngsta punkt var partiprogramsgruppens förslag. Det är första gången PS behandlar partiprogrammet, och under den senaste remissomgången kom det in en bra bit över tusen förslag på ändringar. Vi biföll en hel del, men med tanke på att vi i genomsnitt skulle hinna med två förslag i minuten är det troligt att en del bra idéer drunknade i mängden. Lyckligtvis blir det en tredje remissrunda på Vote-IT innan PS lägger sitt slutgiltiga förslag. En sak som märktes klart under behandlingen är att korta och tydliga yrkanden har betydligt lättare att gå igenom.

Proposition om arbetsmarknad
En annan viktigt fråga på mötet var propositionen om arbetsmarknad och arbetstidsförkortning. Texterna är inte riktigt klara än, men den innehåller redan flera bra förslag om hur vi kan förbättra människors kontroll över sitt liv och arbetsliv. Jag hoppas att vi dessutom tar med några genomförbara förslag om arbetstidsförkortning som gäller för folk i allmänhet och inte bara vissa grupper.

Allmänt
För att hinna med allting så behövde vi förlänga mötet med flera timmar och satt från 10 på morgonen till 22 på kvällen (utom en ledamot som hade biljetter till en Quincy Jones-konsert), och vi började dessutom en timma tidigare morgonen därpå. Trots tidspressen blev besluten rätt hyggliga, men det är bara att konstatera att partistyrelsen nog skulle må bra av en arbetstidsförkortning.

Andra bloggar om: ,
Foto: Gabriel Liljenström

11 januari 2013

Ett nytt och rättvisare valsystem

Nu i torsdags offentliggjorde den statliga vallagskommittén sitt första betänkande. Jag är miljöpartiets representant i utredningen, och den leds av juristen Bengt-Åke Nilsson som även har äran att vara dagens illustrationsbild.

Alla partier står bakom förslagets helhet, förutom SD som reserverar sig på några punkter. Vi föreslår bland annat:

Rättvisa riksdagsval
Vi föreslår rättvisa och proportionella riksdagsval som ger rätt utfall även när det finns fler än fem partier i riksdagen. Det svenska valsystemet utformades på 1970-talet för en riksdag med bara fem partier, men i  dagens mångpartisystem så räcker inte utjämningsmandaten till. I valet 2010 innebar det att fyra partier, däribland mp, gick miste om mandat de egentligen borde erhållit i senaste valet. I stället fick socialdemokraterna tre och moderaterna ett mandat för mycket.

Vårt förlag innebär lätt förenklat att om ett parti får ett mandat för mycket så förlorar det ett mandat i den valkrets där dess sista mandat hade svagast stöd. Det överförs istället till ett annat parti i samma valkrets. På det viset får vi ett riksproportionellt valresultat, med god geografisk balans, där det är väljarna och inte slumpen som avgör vilka partier som vinner.

Den stora förändringen är alltså att riksdagsvalen kommer att börja fungera som det är tänkt att de ska igen.

Rättvisa region och landstingsval
Vi föreslår också att att samma lösning används för att göra valen proportionella i landstingen och regionerna. Det gamla valsystemet fungerade ännu sämre i landstingen, och idag blir det "fel" valresultat ungefär i var annat landsting. Det är inte OK.

Utjämningsmandat i kommunerna
Vi föreslår proportionella kommunval med utjämningsmandat i kommunerna, vilket ger betydligt rättvisare valresultat. Idag har vi allvarliga problem med proportionaliteten i kommunerna. Det finns till exempel ett parti i Stockholm som har 3,5 % av rösterna som bara fått ett av 101 mandat, samtidigt som ett annat parti som är bara något större har tre gånger så många ledamöter. Idag är det också möjligt för en kommunledning att rita valkretsar så att ett parti behöver mer än 6 procent för att vara säkra på att komma in i. Om man tar Jönköping som exempel så brukade det vara lättare för miljöpartiet att få in en ledamot i riksdagen än i fullmäktige.

Idag finns det en osynlig småpartispärr i kommunerna som varierar väldigt mycket från valkrets till valkrets, och som kan vara betydligt högre än riksdagsspärren. Det är viktigt att de osynliga spärrarna sänks.

Synlig småpartispärr i kommunerna
Men för att införandet av utjämningsmandat inte ska leda till att extremt små partier kommer in i de folkvalda församlingarna föreslår utredningen också införandet av synlig småpartispärr. Utan spärr hade den lägsta tröskeln för att komma in i Stockholm hamnat på 0,59 %, och det tyckte de flesta partier var alldeles för lågt. När det gällde nivån behövde vi hitta en kompromiss. De stora partierna ville ha 3 %-spärrar och de mindre partierna föreslog att nivån skulle ligga på 2 %. Utredningen landade i en kompromiss med småpartispärrar på 2 % i kommuner utan valkretsar och 3 % i kommuner med valkretsar.

I de flesta kommuner med valkretsar innebär den här kompromissen en sänkning av de faktiska spärrarna. Som en del i kompromissen föreslår vi också att tvånget för stora kommuner ha valkretsar tas bort.

Frihet för kommuner att avskaffa valkretsarna
Frågan om valkretsarna verkligen behövs har diskuterats åtminstone sedan 1950-talet. Idag måste alla kommuner med fler än 24 000 röstberättigade ha valkretsar, oavsett om de vill det eller inte. Detta trots att partierna oftast har samma listor i hela kommunen. Utredningen föreslår istället ny regel om att alla kommuner ska ha rätt att avskaffa valkretsarna om de vill, och kommuner med färre än 36 000 röstberättigade bara ska få ha valkretsar om det finns särskilda skäl.

Det är inte en perfekt lösning. Det innebär ju att vissa kommuner själva kan bestämma som den vill ha en spärr på 2 eller 3 procent. Men det är ändå betydligt bättre än det system vi har idag där en majoritet i en kommun kan bestämma själv hur hög den effektiva spärren ska vara inom ett spann som sträcker sig från 1,49 till över 6 procent.

Konsekvenserna av 3%-spärren i valkretskommunerna för miljöpartiets del förväntas bli små. I valet 2010 fanns det bara en valkretskommun där mp fick mindre än 3%. I valet 2006 fick vi mellan 2 och 3 % i åtta valkretskommuner, men alla de kommunerna har mindre än 36 000 röstberättigade och ska alltså i normalfallet inte ha några valkretsar.

Partisymboler på valsedlarna
Utredningen föreslår att det ska bli tillåtet att ha partisymboler på valsedlarna. Det kommer förhoppningsvis göra det enklare för väljaren att inte ta fel valsedel av misstag.

Skydd mot ofrivilliga val
Vi föreslår också ett skydd mot att människor blir ofrivilligt uppsatta på valsedlar för partier som de inte stöder. Vårt förslag är att den som vill kandidera för ett parti ska skriftligen meddela det till valmyndigheten senast fredagen före valet. Det innebär att människor inte kommer att bli invalda i fullmäktige för Sverigedemokraterna bara för att någon skrivit dit deras namn på en valsedel som ett skämt. Det kommer inte heller längre vara möjligt för ohederliga partier att sätta upp kända människor på sina listor utan deras vetskap och medgivande.

Nya valkretsar i Västra Götaland
Utredningen föreslår också att valkretsarna i Västra Götaland att ändras så att de motsvarar hur västsverige ser ut idag och inte hur nationsgränserna gick på Axel Oxenstiernas tid.

Enkelt uttryckt så bildar kommunerna runt Göteborg en ny valkrets, och norra Bohuslän, Dalsland och Vänersborg-Trollhättan utgör den nya norra valkretsen. Samtidigt flyttar Herrljunga och Vårgårda till Södra Älvsborg (Borås med omnejd) vilket gör att det valkretsen får en rimlig storlek och sannolikt fler mandat. Därmed kommer vi ifrån dagens absurda situation med avlånga valkretsar där Partille är i samma valkrets som Strömstad, medan Lerum är tillsammans med Åmål. För oss som jobbar politiskt i Västra Götaland är det en mycket viktig fråga.

Sammanfattningsvis så är jag mycket nöjd med utredningens resultat så här långt. De flesta av våra förslag förutsätter grundlagsändringar och kommer att kunna träda i kraft till 2018 års val.

Andra bloggar om: , Intressant

08 januari 2013

Ska EU bestämma över A-kassan?

För att en valutaunion ska fungera behöver delarna utvecklas i någorlunda samma takt, och människor måste vara beredda att flytta mellan länderna dit jobben finns. EMU fungerar inte. Den gemensamma valutakursen och penningpolitiken skadar flera av euroländernas ekonomier, och de länder som inte kan hålla jämn takt med Tyskland trycks ned i fattigdom om massarbetslöshet.

Nu föreslår kommissionen en symptom-behandling: en gemensam A-kassa för euroland som ska mildra smärtan. Men kommissionen vill inte ta itu med grundproblemet att valutaunionen inte kan fungera. Istället fortsätter man att centralisera makten ännu mer.

För EU-kommissionen är det viktigare att bygga en superstat än att människor har jobb.


Andra bloggar om: , ,

01 januari 2013

100 böcker


Ett av nyårslöftena för år 2012 var att läsa mer böcker. Det lyckades.

Böckerna har grupperats enligt följande:

***** Oerhört bra böcker!
**** Riktigt bra!
*** Också bra!
** Helt OK
* Nja...

***** Oerhört bra böcker!
Getting Things Done av David Allen
Carnival av Elisabeth Bear
For The Win av Cory Doctorow
Eifelheim av Michael Flynn
Coraline av Neil Gaiman
The Princess Bride av William Goldman
The Tough Guide to Fantasyland av Diana Wynne Jones
A Game of Thrones av George R R Martin
A Clash of Kings av George R R Martin
A Storm of Swords av George R R Martin
River of Gods av Ian McDonald
The Willpower Instinct av Kelly McGonigal
On Stranger Tides av Tim Powers
The Female Man av Joanna Russ
A Time of Changes av Robert Silverberg
Anathem av Neal Stephenson
Pirate Freedom av Gene Wolfe

**** Riktigt bra!
The Heroes av Joe Abercrombie
The Corridors of Time av Poul Anderson
The Dancer from Atlantis av Poul Anderson
The Player of Games av Iain M Banks
Dust av Elisabeth Bear
Chill av Elisabeth Bear
Storm Front av Jim Butcher
Characters and Viewpoint av Orson Scott Card.
How to write Science Fiction and Fantasy av Orson Scott Card
Banewreaker av Jacqueline Carey
Godslayer av Jacqueline Carey
23 Things They Dont Tell You About Capitalism av Ha-Joon Chang
Eurokrisen av Stefan de Vylder
Paingod and Other Delusions av Harlan Ellison
Slaktare Små av Erik Granström
Rubicon av Tom Holland
Frans och Lars av Kalle Holmqvist
Dark Lord of Derkholm av Dianna Wynne Jones
A Feast for Crows av George R R Martin
A Dance with Dragons av George R R Martin
The Sailor on the Seas of Fate av Michael Moorcock
Black Powder War av Naomi Novik
Small Gods av Terry Pratchett
Wyrd Sisters av Terry Pratchett
Lords and Ladies av Terry Pratchett
Pyramids av Terry Pratchett
Knapptryckarkompaniet - rapport från Sveriges Riksdag av Anne-Marie Pålsson
The Quantum Thief av Hannu Rajaniemi
Revelation Space av Alistair Reynolds
The Signal and the Noise av Nate Silver
Halting State av Charlie Stross
Atlantis and Other Places av Harry Turtledove
The Misplaced Legion av Harry Turtledove
Happy Birthday, Wanda June av Kurt Vonnegut

*** Också bra!
Grail av Elisabeth Bear
Familjens Projektledare Säger Upp Sig av Gunilla Bergensten
A Princess of Mars av Edgar Rice Burroughs
The Gods of Mars av Edgar Rice Burroughs
The Warlord of Mars av Edgar Rice Burroughs
Fool Moon av Jim Butcher
Quiet av Susan Cain
Kesrith av C J Cherryh
The Greatest Show on Earth av Richard Dawkins
Warriors I, antologi sammanställd av GRR Martin och Gardner Dozois
Folkinitiativ - handbok i direktdemokrati av Peter Eriksson och Bruno Kaufmann
The Eyre Affair av Jasper Fforde
1636: The Saxon Uprising av Eric Flint
The January Dancer av Michael Flynn
Howl's Moving Castle av Diana Wynne Jones
The Big Time av Fritz Leiber
Manifest Destiny av Barry B Longyear
Sheepfarmer´s Daughter av Elizabeth Moon
Empire of Ivory av Naomi Novik
Victory of Eagles av Naomi Novik
Tongues of Serpents av Naomi Novik
Guards! Guards! av Terry Pratchett
Moving Pictures av Terry Pratchett
Sourcery av Terry Pratchett
Eric av Terry Pratchett
Witches Abroad av Terry Pratchett
Phantom of the Paradise av Bjarne Rostaign
The Square Root of Man av William Tenn
The Peloponnesian War av Thykidides
Willpower - rediscovering our greatest strenght av Roy Baumeister och John Tierney
The Legion of Videssos av Harry Turtledove
Swords of the Legion av Harry Turtledove
An Emperor for the Legion av Harry Turtledove

** Helt OK
Kalmar, Lördag V av Jan G Andersson
Romersk Retorik. Till Herennius av okänd i översättning av Birger Bergh.
Star of Danger av Marion Zimmer Bradley
Shonjir av C J Cherryh
Kutath av C J Cherryh
How to Win an Election av "Quintus Tullius Cicero"
Luck in the Shadows av Lynn Flewelling
Välfärd Utan Tillväxt av Tim Jackson
Retiefs Krig av Keith Laumer
The Face in the Abyss av Abraham A Merrit
Elric of Melniboné av Michael Moorcock
The Fortress of the Pearl av Michael Moorcock
Fuzzy Nation av John Scalzi
Curious Notions av Harry Turtledove

* Nja...
Minska Din Stress med Meditation av Andries Kroese
Anthem av Ayn Rand

Andra bloggar om: , ,