22 november 2007

Inte alltid tvärsäker

Vår utrikesminister är har upparbetat ett visst rykte som besser-wisser, men det finns tillfällen då även Carl Bildt kan tillåta sig att vara osäker.
Rätt sen kväll efter sedvanliga genomgångar i Bryssel inför morgondagens stora ministermöte.

Ett är säkert: det kommer att bli mycket svårt att på ett vettigt sätt hinna med allt det som står på vår agenda.

Till råga på eländet har jag dessutom blivit förkyld. Men världen måste väl fortsätta i alla fall.
Väl?

Andra bloggar om: ,

21 november 2007

Osynliga fördelar

Riksdagen har idag behandlat min motion om att utreda EU-medlemskapets kostnader. Undersökningar visar att det finns en hel del indirekta kostnader för byråkrati och ineffektivitet som kan vara klart större än själva medlemsavgiften.

Riksdagen avslog som väntat motionen men Finansutskottets argumentation är ganska rolig.
Motionärerna skriver nu att en utredning, för att inte vara onödigt ensidig, också måste undersöka de positiva effekterna av EU-medlemskapet. Det är i och för sig lovvärt, men utskottet anser attt EU-medlemskapets för- och nackdelar inte låter sig fångas i en kvantitativ analys och anser liksom tidigare att det i praktiken är ogörligt att på ett rättvisande sätt beräkna de ekonomiska effekterna av Sveriges tillgång till den inre marknaden och dessutom väga in vår möjlighet att påverka EU.
Det är inte lätt att hitta några ekonomiska fördelar med EU-medlemskapet om man räknar med att ett Sverige utanför EU får tillgång till den inre marknaden ungefär som Schweiz och Norge.

Översatt till ren svenska säger Finansutskottet helt enkelt att de inte vill räkna på EU-medlemskapets positiva effekter eftersom de är rädda att de inte kan hitta några.


Andra bloggar om: , ,

14 november 2007

Sarkozy talar klarspråk

Man kan säga mycket om Frankrikes nye president Sarkozy, men han hymlar i alla fall inte med att skälet till att han inte vill låta folket rösta om den nya EU-grundlagen.
"France was just ahead of all the other countries in voting no. It would happen in all member states if they have a referendum. There is a cleavage between people and governments," he said.

"A referendum now would bring Europe into danger. There will be no Treaty if we had a referendum in France, which would again be followed by a referendum in the UK."
Tänk om Reinfeldt vore lika ärlig...

Andra bloggar om: , , , ,

09 november 2007

Ord och inga visor

Nämnden för svensk språkvård borde ingripa. Lagrådet bryr sig regeringen inte om.
Staffan Thorsell i Dagens Industri om regeringens senaste turer kring den kommunala avgiften (kanske mer känd under namnet fastighetsskatt).

Andra bloggar om: