Max Andersson

Grön politik. Oftast om klimatpolitik, EU, och integritet.

12 maj 2007

Från den här vinkeln ser Nordstan vacker ut...


Mp-Göteborgs ordförande John Wright tog med sig cykeln till demonstrationen.

\\mepbrusfsd1\WKRedirXP$\maandersson-o\Desktop\lobbycal2press\calendarPageStandalone.html