22 december 2007

Bloggpaus

Jag tar en bloggpaus till den 13:e januari.

God Jul och Gott Nytt år.


21 december 2007

Dåligt EU-beslut om utsläppsrätter

EUs klimatpolitik har hitills varit mycket snack och lite hockey.

Ministerrådet senaste förslag om att flygets utsläpp ska ingå i EUs system för handel med utsläppsrätter fortsätter tyvärr på den upptrampade vägen. Förslaget låter kanske bra för folk som inte har koll, men det håller inte för en närmare granskning.

Om ministerrådet får igenom sin vilja innebär det att flygets utsläpp kommer att fortsätta öka. Flygresenärerna har större betalningsvilja för sina utsläpp än basindustrin, och flyget kommer att tränga undan industrin som kommer att flytta utanför EUs gränser.

Minsterrådet förslag innebär iockså att flygbolagen kommer att få 90% av utsläppsrätterna gratis!

Om det ska vara någon poäng med utsläppsrätter inom flyget så borde de auktioneras ut, ligga i en "egen bubbla" så att flyget inte konkurrerar ut industrin, och systemet måste också ta hänsyn till att flygets utsläpp högt uppe i atmosfären orsakar betydligt mer skada på klimatet än om samma utsläpp skett på marknivå. (Exakt hur mycket värre är oklart. En osäker uppskattning säger att effekten är dubbelt så stor.)

Det här är uselt beslut som visar att EU definitivt inte är pålitligt i miljöfrågorna. Nu går förslaget vidare till EU-parlamentet som förhoppningsvis kan tvinga fram en förbättring.


Andra bloggar om: , , , Intressant

20 december 2007

Personvalet fungerar inte

I Sverige röstar man på parti och inte person, och andelen väljare som deltar i personvalet har minskat för varje gång det genomförts. Personvalet är nu nere på 22% i riksdagsvalet och är på väg att avveckla sig självt.

Man måste också ifrågasätta om de som kryssar har tillräcklig grund för att göra ett rationellt val. Det sätt som den politiska debatten fungerar på i Sverige gör det ganska osannolikt.

I senaste numret av GÖteborgs Universitets tidning GUspegeln mr 4 2007 redogör Henrik Oscarsson för en undersökning som kommit fram till att av den femtedel som kryssat var det endast 58% som kom ihåg vilket vem de röstat på! (Siffrorna avser Riksdagsvalet 2006.)

Och av de 58% angvav var fjärde ett namn som inte ens stod på valsedeln i den valkrets där de bor! Sammanlagt är det enligt Oscarsson alltså bara en tiondel av väljarna som kommer ihåg vem de röstat på.

Personvalet fungerar inte, och man kan lugnt konstatera att partierna känner sina kandidater, deras styrkor, svagheter och åsikter betydligt bättre än vad väljarna gör.


Andra bloggar om: ,

19 december 2007

Vaxholm

Jag hinner inte skriva om Vaxholmsfallet idag. Rekommenderar istället Peter Gustavssons inlägg.

Men innan jag ger mig i kast med att läsa domen hinner jag ändå notera hur dålig koll GPs ledarsida har på svensk EU-debatt.

Idag påstår de att Sören Wibe, ordförande för Socialdemokratiska EU-kritiker, krävt utträde ur EU och avfärdar det med att "det gör varken från eller till för de brukar [han] göra." När skulle han ha gjort det, undrar jag?

Faktum är att SEUK inte kräver utträde och aldrig har gjort det. Många av deras medlemmar är säkert för men det har koncentrarat sig på att samla en bredare EU-kritisk opinon inom socialdemokratin och det har inte varit läge att lyfta frågan i partiet förrän nu. Ekot rapporterar dock att det har börjat röra på sig. Nu efter Vaxholmsdomen ser läget betydligt mer lovande ut.

Det måste vara roligt att vara ledarskribent och kunna skriva saker utan att behöva bekymra sig om att ha koll på fakta.


Andra bloggar om: , , ,

Det gäller att läsa mellan raderna

Det finns de som gärna ser att den nya EU-grundlagen är kortare än den gamla. Det blir ju lättare att sälja in den som ett minifördrag då. Enligt ryktet har man åstadkommit detta genom att helt enkelt dra ner storleken på typsnittet.

Bloggen England Expects fann att det inte stämnde. Den nya EU-grundlagen är visserligen 8500 tecken längre, men man har inte alls dragit ner på storleken. Istället har fått den att se kortare ut genom att ta bort radavståndet!

Att det gör texten ännu svårare att läsa ska antagligen betraktas som en bonus.

Andra bloggar om: , ,

Jag är tillbaka

Det var bra tal och god uppslutning på Folkomröstning.nu:s torgmöte på Mynttorget i tisdags, men en timme var lite väl länge att stå utomhus och frysa.

Själv ådrog jag mig en mindre förkylning, vilket förklarar de senaste dagarnas frånvaro från internet.

Normalt bloggande kommer att återupptas när jag hunnit rensa min mejlbox.


12 december 2007

Ingen folkomröstning i Danmark

Så har då den danska folketinget beslutat sig för att gå emot den starka opinionen för en folkomröstning om den nya EU-grundlagen.

Uppenbarligen är även den danska ja-sidan rädd för att fråga folket om de vill ha det nya EU de vill skapa.

Det bedrövliga beslutet ger mig dock ett osökt tillfälle att citera den gamla klyschan "inget ont som inte för något gott med sig". Den danska regeringen har nyligen bestämt sig för att folkomrösta om att ge upp de fyra danska undantagen från Maastrichtfördraget (bland annat EMU och EU-militär). Enligt Berlingske Tidende tror många av regeringspartiernas kretsordföranden att folketingets vägran att folkomrösta om Lissabonfördraget kommer att slå tillbaka i folkomröstningen om undantagen och de nu riskerar att förlora.

Det är bara att hoppas de har rätt, och att svinhugg går igen.

Andra bloggar om: , , ,

Al Gore talar i RiksdagenFörväntningarna var höga inför Al Gores tal om klimatkrisen idag i Sveriges riksdag. Han överträffade dem.

Det var definitivt ett av årets bästa tal. Jag tror inte att de församlade riksdagsledamöterna gick därifrån opåverkade.

Talet ligger uppe på riksdagens hemsida.

Andra bloggar om: , , ,

06 december 2007

Lissabonfördraget på svenska

Den omdöpta EU-konstitutionen finns nu äntligen tillgänglig i korrekt svensk översättning. EU-konstitutionens 448 paragrafer har genom hårt arbete blivit omstuvande till endast sju.
Artikel 1 utgör ändringar av EU-fördraget
Artikel 2 utgör ändringar av EG-fördraget sid 54 (dels A övergripande ändringar, dels B specifika ändringar)
Artiklarna 3-7 sid 174-175 utgör Slutbestämmelser (horiosontella bestämmelser, ikraftträdande m.m.)
Dessutom finns en ingress, ett antal juridiskt bindande protokoll och en massa förklaringar. Sammanlagt har man lyckats klämma in det hela på 287 sidor.

EU-konstitutionens innehåll är dock i princip oförändrat.

Men innan någon läsare tar sig före att skriva ut fördraget direkt, vill jag varna för att i det i föreliggande skick är ganska svårläsligt (till och med Jonas Sjöstedt har missuppfattat en viktig paragraf vid minst ett tillfälle.) Svenska Institutet för Europapolitiska studier, SIEPS förbereder dock en konsoliderad version (dvs en läslig version) där man fört in förändringarna i den löpande texten. Ryktet säger att ska den vara färdig nästa vecka, och för den som kan ge sig till tåls till efter nyår planeras även en så kallad pop-utgåva.


Andra bloggar om: , , ,

22 november 2007

Inte alltid tvärsäker

Vår utrikesminister är har upparbetat ett visst rykte som besser-wisser, men det finns tillfällen då även Carl Bildt kan tillåta sig att vara osäker.
Rätt sen kväll efter sedvanliga genomgångar i Bryssel inför morgondagens stora ministermöte.

Ett är säkert: det kommer att bli mycket svårt att på ett vettigt sätt hinna med allt det som står på vår agenda.

Till råga på eländet har jag dessutom blivit förkyld. Men världen måste väl fortsätta i alla fall.
Väl?

Andra bloggar om: ,

21 november 2007

Osynliga fördelar

Riksdagen har idag behandlat min motion om att utreda EU-medlemskapets kostnader. Undersökningar visar att det finns en hel del indirekta kostnader för byråkrati och ineffektivitet som kan vara klart större än själva medlemsavgiften.

Riksdagen avslog som väntat motionen men Finansutskottets argumentation är ganska rolig.
Motionärerna skriver nu att en utredning, för att inte vara onödigt ensidig, också måste undersöka de positiva effekterna av EU-medlemskapet. Det är i och för sig lovvärt, men utskottet anser attt EU-medlemskapets för- och nackdelar inte låter sig fångas i en kvantitativ analys och anser liksom tidigare att det i praktiken är ogörligt att på ett rättvisande sätt beräkna de ekonomiska effekterna av Sveriges tillgång till den inre marknaden och dessutom väga in vår möjlighet att påverka EU.
Det är inte lätt att hitta några ekonomiska fördelar med EU-medlemskapet om man räknar med att ett Sverige utanför EU får tillgång till den inre marknaden ungefär som Schweiz och Norge.

Översatt till ren svenska säger Finansutskottet helt enkelt att de inte vill räkna på EU-medlemskapets positiva effekter eftersom de är rädda att de inte kan hitta några.


Andra bloggar om: , ,

14 november 2007

Sarkozy talar klarspråk

Man kan säga mycket om Frankrikes nye president Sarkozy, men han hymlar i alla fall inte med att skälet till att han inte vill låta folket rösta om den nya EU-grundlagen.
"France was just ahead of all the other countries in voting no. It would happen in all member states if they have a referendum. There is a cleavage between people and governments," he said.

"A referendum now would bring Europe into danger. There will be no Treaty if we had a referendum in France, which would again be followed by a referendum in the UK."
Tänk om Reinfeldt vore lika ärlig...

Andra bloggar om: , , , ,

09 november 2007

Ord och inga visor

Nämnden för svensk språkvård borde ingripa. Lagrådet bryr sig regeringen inte om.
Staffan Thorsell i Dagens Industri om regeringens senaste turer kring den kommunala avgiften (kanske mer känd under namnet fastighetsskatt).

Andra bloggar om:

31 oktober 2007

Ingen folkomröstning i Tjeckien

Igår beslutade Tjeckiens parlament att de inte ska låta folket rösta om den nya EU-grundlagen. Tjeckien var ett av de länder som skulle ha folkomröstat om EU-konstitutionen, men nu när den blivit omdöpt så är alltså folkomröstningen inställd.

Kravet drevs av kommunisterna och det fick stöd av några ledamöter bland annat en fd finansminisster, från regeringspartiet ODS (Civic Democrats), som väl enklast kan beskrivas som landets motsvarighet till de gamla Moderaterna. ODS är EU-skeptiker, men de sitter i koalition med EU-positiva kristdemokrater och de Gröna.

Om jag minns rätt ville ODS ha folkomrösting på den tiden de var i opposition. Det är beklagligt att vissa politikers önskan om att låta folket bestämma verkar vara omvänt proportionell till deras egen makt.

Andra bloggar om: , , ,

30 oktober 2007

Interpellationsdebatt

Idag hade jag en interpellationsdebatt med Cecilia Malmström om EUs centralisering. Min fråga handlade om hur regeringen kan gå med på att den nya EU-grundlagen flyttar mer makt till EU och ger upp vetorätten på 62 områden som samtidigt som det står i regeringsförklaringen att de vill arbete för ett EU som är "smalare men vassare och koncentrerar sig på färre och genuint gränsöverskridande frågor".

Det är bara att konstatera att regeringens retorik och politik helt enkelt inte hänger ihop.

Cecilia Malmström hade som väntat inte något bra svar på min fråga, och hon (eller kanske den som hon hade gett i uppdrag att skriva ihop interpellationssvaret) hade inte läst på ordentligt. Med viss möda hade hon lyckats skrapa ihop tre konkreta exempel på förändringar i den nya EU-grundlagen som gör EU "smalare" och av dem står två av tre redan med i dagens Nicefördrag!

Jag är, som man säger, måttligt imponerad.


Andra bloggar om: , ,

23 oktober 2007

HAX om arresteringsordern

Unibets VD, Petter Nylander har nyligen arresterats i Holland för brott mot den franska lotterilagen genom en europeisk arresteringsorder. En domstol ska avgöra om han kommer att släppas på onsdag.

Jag är inte insatt i fallets detaljer, men tydligen har en del riksdagsledamöter och EU-parlamentariker protesterat mot gripandet. Är det för vågat att anta att klagomålen främst kommer från EU-positiva vadslagningsliberaler på högerkanten som vanligtvis brukar gilla det där med EU-makt och arresteringsordrar?

En som däremot verkar ha satt sig in i saken ordentligt är Henrik Alexandersson - som tillhör den del av högern som är beredda att tillämpa sin ideologi, logik och tankeförmåga även i de frågor som har med EU att göra - och han är inte nådig.
Som vanligt fokuserar media helt på det aktuella fallet, men glömmer samtidigt bort principerna bakom. Sett ur ett EU-perspektiv finns nämligen inget felaktigt eller orimligt i att Nylander arresterades.

Den europeiska arresteringsordern kan lika gärna användas mot till exempel en svensk journalist som avslöjat brittiska regeringshemligheter eller som vägrar röja sina källor för artiklar om någon godtycklig EU-skandal.

Och det behöver inte ske på annat lands mark. Utfärdas en europeisk arresteringsorder, då kan svensk polis tvingas att arrestera och utlämna svenska medborgare – även om de inte begått någon handling som är brottlig enligt svensk lag.

Så vem är egentligen förvånad över att svenskar råkar illa ut, på orimliga grunder? Well... bland annat en del av de människor som är för just nämnda europeiska arresteringsorder.

Det är bara att konstatera att arresteringsordern används precis så vårdslöst som vi kritiker fruktade. Och på ett sätt som – för övrigt – de som drev igenom den påstod att den inte skulle komma att användas.

Andra bloggar om: , ,

22 oktober 2007

And now for something completely different

Vi avbryter bloggens normala rapportering för ett sånginlägg i debatten kring könsneutral äktenskapslagstiftning.

Humor-varning utfärdas.

19 oktober 2007

Den nya EU-grundlagen är klar

Föga förvånande så har den nya EU-grundlagen blivit klar under toppmötet. Det är fortfarande oklart om den kommer att kallas Lissabon-fördraget, Reformfördraget eller något annat. Det officiella namnet "Fördraget om ändring av fördragen om Europeiska Unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen" är ju något bökigt.

Portugiserna vill gärna kalla det Lissabonfördraget, men jag kommer nog att fortsätta kalla det den nya EU-grundlagen, för det är ju vad det är.

I princip gick i alla fall texten igenom så som den var föreslagen. Jag har inte hittat så mycket säker information kring vilka förändringar som gjordes, men det står i alla fall klart att italienarna lyckades tjata sig till en extra EU-parlamentariker, och det verkar som att bulgarerna får behålla rätten att stava Euro på ett vettigt sätt på det kyrilliska alfabetet, vilket jag antar gör vissa av litauerna sura eftersom de redan tvingats acceptera att stava euro på ett sätt som strider mot det litauiska språkets regler.

En källa hävdar också att en konstig förpliktelse för de nationella parlamenten att stötta EU har omformulerats i enlighet med önskemål från Storbritannien. Österrike ska ha fått någon form av lindring av sitt problem med att de har fri intagning på högskolan och att EU inte ska vara lika hårda på att tvinga dem ta emot tyska studenter som inte kommit in på sin utbildning i Tyskland. Det är dock oklart vad uppgörelsen går ut på.

Vad gäller den så kallade Ioannina-kompromissen om en nödbroms i lagstiftningen så verkar det som om att Polen har fått igenom någonting. Oklart vad. Kanske till och med det som de trodde att de blivit lovade i midsommras?

Jag räknar med att läget klarnar i början av nästa vecka.


Andra bloggar om: , , ,

18 oktober 2007

För en gångs skull kan man hålla med

Det är verkligen inte ofta jag håller med om något på SvDs ledarsida, men Claes Arvidsson skriver ju riktigt vettigt och klarsynt om den nya EU-grundlagen.
Med allvarliga miner kommer stats- och regeringscheferna i de 27 medlemsländerna att upprepa formeln att EU krisar om reformfördraget inte antas. Kort sagt, att det är framtidsavgörande. Samtidigt kommer det glada budskapet kolporteras ut att reformen inte ändrar den grund- läggande relationen mellan EU och medlemsstaterna

Och det kan man ju säga. Effektivitetsargumentet låter bra. Fast det stämmer förstås inte. Ett utvidgat EU har visat sig kunna leva rätt hyggligt med det katastrofala Nicefördraget–och inget säger att EU blir handlingsförlamad om fördraget går på pumpen igen. Personligen vill jag inte ha någon folkomröstning, men jag skulle välkomna en smula större ärlighet om fördragets politiska tyngd. Det jag däremot verkligen skulle vilja ha är ett helt annat fördrag.
Jag misstänker att Claes Arvidsson och jag inte riktigt vill ha samma förändringar, men det är trevligt att det finns ledarsidor som tänker själva och tar EU-frågorna på allvar.


Andra bloggar om: , , ,

Majoriteter för folkomröstningar

Svenska Dagbladet rapporterar om något som vi redan vet.
"En överväldigande majoritet i fem stora EU-länder vill ha en folkomröstning om det nya fördraget. Mer än hälften av svenskarna vill folkomrösta."

"Nästan sex av tio svarade "ja" på frågan om de tyckte att beslutet om Sverige ska skriva under fördraget bör fattas genom en folkomröstning."

"Enligt undersökningen i Financial Times vill 76 procent av tyskarna, 75 procent av britterna, 72 procent av italienarna, 65 procent av spanjorerna och 63 procent av fransmännen ha en folkomröstning."
Men samtidigt som folken vill rösta så finns den en kraftig opinion mot folkomröstningar inom EU:s politiska elit. EU-ledarna är numera övertygade om att det inte går att bygga den nya stat som ska kallas Europa om man är så oförsiktig att man frågar medborgarna om ifall de vill ha den.

Andra bloggar om: , , ,

EU-grundlagen är lättare att läsa än somliga tror

Expressens ledare från i måndags börjar med ett angrepp på Socialdemokratiska EU-kritiker, och går sedan över till att visa att Expressens ledarsida inte har någon ordentlig koll på EU:s grundlag.

Anklagelsen om att Socialdemokratiska EU-kritiker skulle vara "fegisar" för att de är noga med att välja sina strider är rent löjlig. Alla som vet hur hårt och under vilka omständigheter de har jobbat inom socialdemokratin vet att det inte stämmer.

När det gäller fördragat så har Expressens ledarsida noterat att det är ett ändringsfördrag, och att det är ganska svårläst i sig själv. Den nya texten innehåller framförallt ändringar och tillägg i EU:s nu gällande grundlag, och det blir förstås rätt bökigt att läsa.

Expressens ledarsida verkar dock totalt ovetande om att det kommer att tas fram en fullt läslig och någorlunda begriplig version av Romfördraget och Maastrichtfördraget där de nya ändringarna har införts i den löpande texten, inom kort efter det att den nya EU-grundlagen har undertecknats.

Efter midsommarhelgens toppmöte dröjde det bara några dagar innan tankesmedjan Open Europe fått fram en fullt läsbar och konsoliderad version av fördragen utifrån vad som sagts på mötet så att vi EU-kritiker lätt skulle kunna ta reda på vad det är som ligger på förslag.

Det är den konsoliderade versionen av fördragen som alla kommer att använda i praktiken. Det är ingen nöjesläsning, men den är vare sig svårare eller lättare att begripa än den text som fanns i EU-konstitutionen. Den är definitivt inte svårare än att en genomsnittlig politiskt intresserad gymnasieelev kan klara av den med lite envishet och ett ringa mått av bredvidläsning.

Men uppenbarligen så har Expressens ledarskribenter inte läst EUs grundlagar såsom de ser ut idag, och de har nog inte för avsikt att läsa den nya grundlagen heller. Det borde de göra. De kanske skulle lära sig något.

I alla fall skulle de veta tillräckligt om hur EU fungerar för att inte skriva sådant här.
I den digitala världen brukar programuppdateringar bli bättre, med EU:s konstitution blir det tvärtom. Den ursprungliga och av fransmännen sänkta konstitutionen var absolut ingen idealisk lösning på EU:s styre, men version 1 var betydligt bättre än version 2.
Nu talar vi om ett lapptäcke med en bombmatta av tillägg till tidigare EU-fördrag och som innebär att en promille av EU:s medborgare kan sätta sig in och förstå den konstitution de ska leva med. I denna promille av befolkningen ingår också de jurister som disputerat i EU-rätt.
Tala om demokratiskt underskott.
De borde läsa fördragen istället för att skriva en massa trams.

Andra bloggar om: , , , Intressant

16 oktober 2007

Ja-sidan i ledningen

Enligt Forskningsgruppen för Samhälls och Informationsstuder, FSI är nu ja-sidan i ledningen för första gången sedan folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994. Enligt deras sätt att mäta är opinionen nu 41 Ja mot 39 Nej. (Andra undersökningar ger ännu sämre siffror.)

FSI noterar också att medborgarnas kunskaper om EU har minskat sedan folkomröstningen. Det är nog ingen tillfällighet.

Ja-sidans ökande stöd beror dock inte enbart på att kunskaperna om EU har minskat. Samhällsvetaren John Zaller har visat att allmänna opinionen har en tendens att följa politiska ledare och debattörer. Om opinionsbildarna på ena sidan av en fråga tystnar, eller om det bara ett fåtal som lyfter en fråga resulterar det i att opinionen glider över till att stödja det som framstår som konsensus-linjen. Det är ett välkänt fenomen.

I Sverige har ingen organisation på nej-sidan lagt någon kraft på att argumentera för ett utträde ur EU sedan valrörelsen 1998. Istället har alla resurser lagts på den dagaktuella och akuta politiska striderna om EMU, EU-konstitutionen med mera. Resultatet av denna extrema fokusering på det dagsaktuella är att EU-medlemskapet fått ett betydligt större stöd i opinonen.

Konsekvensen är att människor som tidigare varit tveksamma nu beskriver sig som EU-anhängare, och att några av de som tidigare stött tanken på utträde börjar tveka när kravet inte längre drivs. Vi har alltså den paradoxala förhållandet att alla opinionsundersökningar om det svenska folkets inställning till EMU och EU-grundlagen ger oss EU-kritiker skäl att jubla, samtidigt som siffrorna när det gäller EU-medlemskapet bara blir sämre och sämre.

Om man ser till undersökningarna i alla olika EU-frågor verkar det inte som om den nya utvecklingen är resultatet av något slags växande EU-entusiasm. Om det vore så skulle EU-grundlagen och EMU också bli mer populära, men så är inte fallet. När det gäller EMU verkar det istället som att nej-sidans övertag växer.

Om jag har rätt - och enligt John Zallers teori så har jag nog det - så är inte opinionsutvecklingen ett resultat av att EU har blivit mer populärt, utan en konsekvens av att EU-motståndarna har slutat tala om utträde.

Det är dags att vi skärper oss alltså.


Andra bloggar om: , ,

12 oktober 2007

Rapport om den nya EU-grundlagen

Lagom i tid för nästa veckas toppmöte har miljöpartiet kommit ut med en rapport om vad den nya EU-grundlagen innebär.

Till att börja med vill jag tipsa om miljöpartiets PM om den nya EU-konstitutionen. I miljöpartiet gör vi så att PM officiellt anses komma från Partistyrelsens AU, men det är ju ingen hemlighet att det är jag och Ulf Holm som har skrivit det.

Vi kommer att omarbeta det till våren, så kommentarer är välkomna.


Andra bloggar om: , , , ,

11 oktober 2007

Nattliga korrektur

Säga vad man vill om dubbelkoll och nattlig korrekturläsning, men visst är det skönt när det blir färdigt före tre-hugget?

Miljöpartiets PM om den nya EU-grundlagen kommer att presenteras på Kommundagarna.

10 oktober 2007

EU hotar öppenheten

Dagens Nyheter skriver om att EU-kommissionen tar Sverige i örat för att vi lämnat ut handlingar om genteknik som svenska myndigheter anser faller under offentlighetsprincipen.
EU-kommissionen slår ner på svenska myndigheters sätt att lämna ut uppgifter. I värsta fall tvingas Sverige försvara offentlighetsprincipen i EU-domstolen.
Det här var en av de saker vi varnade för före folkomröstningen. Artikeln fortsätter:
Bland tunga svenska och internationella öppenhetslobbyister - däribland Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Transparency International och Svenska Helsingforskommittén - finns nu en oro för att regeringen inte tillräckligt hårt driver öppenhetsfrågorna gentemot EU och Europarådet.

Det är innebörden i ett brev med åtta undertecknare som i dagarna når statsminister Fredrik Reinfeldt, justitieminister Beatrice Ask, utrikesminister Carl Bildt och Europaminister Cecilia Malmström.

Brevskrivarna vänder sig mot vad de anser vara en för låg ambitionsnivå i Europarådets svensk-ledda arbete med en ny öppenhetskonvention, som ska sätta tröskeln för offentlighetslagstiftning för cirka 800 miljoner människor.

-Vi är också mycket oroade över att offentlighetsprincipen tycks ha försvunnit från det nya EU-dragets portalparagraf, säger advokat Ulf Öberg från Öberg & Associés, expert på EU och öppenhet och tidigare anställd i EU-domstolen.

-Det förslag som nu ligger på bordet är på flera punkter en försämring. Bland annat kan det tolkas som att öppenheten i EU:s institutioner inte ska gälla inkommande handlingar, sådant som skickats dit.
Det är bra att offenlighetslobbysiterna har vaknat upp och insett att det är problem med den nya EU-grundlagen.

Synd bara att den svenska regeringen hittils har varit mot alla förslag om att förbättra fördraget för att inte störa den så kallade "balansen". Det är paradoxalt nog bara vi EU-motståndare som jobbat för förbättringar. Räkna inte med att Reinfeldt tänker lyfta ett finger för öppenheten på EU-toppmötet i oktober.


Andra bloggar om: , , , ,

09 oktober 2007

Folkomrösta om alliansfriheten

Dagens Nyheters analytiker Henrik Brors skriver om EU, Nato och alliansfriheten och hävdar det nya EU-fördraget innebär att Sverige överger alliansfriheten!

På den punkten håller han alltså med oss EU-kritiker. Vi har ju hela tiden hävdat att den nya EU-grundlagen är ett hot mot alliansfriheten. Det är ett av våra främsta skäl att kräva folkomröstning.

Men frågan är om DN på väg över till Nej-sidan, eller om de bara har råkat glömma bort att EU-konstitutionen föll i Holland och Frankrike?

Det lustiga med artikeln är nämligen att den är skriven som om den nya EU-grundlagen redan gäller.
Problemet är bara att den svenska Natodebatten egentligen är en gigantisk potemkinkuliss som döljer dramatisk förändringar av svensk säkerhetspolitik som pågått i många år.

Det största steget togs under ledning av Göran Persson och nyss nämnde Lars Danielsson när de 2003 deltog i de förhandlingar som i praktiken omvandlade EU till en försvarsallians. För så här formuleras Sveriges och övriga EU-länders gemensamma militära åtagande i EU-fördraget efter den uppgörelsen:

Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den stöd och bistånd med alla till buds stående medel.

Annars brukar det avgörande argumentet mot Natomedlemskap vara just att det skulle tvingas Sverige försvara ett annat medlemsland om det blir militärt angripet. Men ett sådant löfte har Sverige alltså gett till övriga EU-länder.

Nu ska det ändå sägas att regeringen egentligen inte ville ha med den här formuleringen i fördraget. Utrikesminister Laila Freivalds lät stenhård under förhandlingarna: Sverige kan aldrig acceptera ömsesidiga försvarsgarantier. Vi kräver en ändring!

Men i slutförhandlingen accepterade Göran Persson ändå förslagen. Även om det samtidigt skrevs in en brasklapp om att det skall inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.

Allt detta rapporterades ingående i DN då det begav sig, men det nya EU-åtagandet ledde ändå inte till någon större debatt.

Sverige kan alltså fortsätta kalla sig för militärt alliansfritt. Men om det innebär någon skillnad i ett skarpt läge då ett EU-land blir angripet är det ingen som vet.
Den nya EU-grundlagen har inte gått igenom än. Alliansfriheten är värd en folkomröstning!

Andra bloggar om: , , , , Intressant

Windows är inte alltid så dumt

Min sambo sitter vid sin PC och håller precis på att städa bort gamla dokument från 2004.

Windows frågar:
Vill du flytta EU-konstitutionen till papperskorgen?
Ja, tack.

Andra bloggar om: , ,

Reflexion

Problemet med att kritisera människor för att de gjort något fel, är att de blir så irriterade på en när de inser att man har en poäng.

Men mer säger jag inte. :-)

05 oktober 2007

"En politiker som bryr sig och tar ansvar"

Göteborgsmoderaten Göran Lindblad körde en personvalskampanj i valrörelsen 2006 under den ofantligt irriterande parollen "En politiker som bryr sig och tar ansvar." Som om de andra kandidaterna inte skulle bry sig.

Han blev dock mest känd för att haft sin valupptakt på en krog strax innan en uppvisning "hett baddräktsmodé".

Nu har han varit nere i Europarådets parlament och röstat för prostitution. Hans motivering är... hmm... antagligen ett försök att vara rolig.

Jag undrar vilken slogan han kommer att ha nästa val?


Rättelse:
Jag hade fel om Göran Lindblads personvalsslogan. Den korrekta lydelsen är naturligtvis: "En politiker som bryr sig och tar ställning!"

Notera det käcka utropstecknet.

Detta gör för övrigt DN-artikeln ännu roligare. Å ena sidan tar han ställning mot den svenska sexköpslagen i Europarådet, och å andra sidan tar han ställning för att den inte ska ändras i Sverige.

Många ställningstaganden blir det.


Andra bloggar om: , ,

Helgen är räddad!

Den dagsfärska utgåvan av EU-konstitutionen Reformfördraget har precis utkommit på svenska i fyra dokument som inte är på mer än 256 sidor in alles.

Enligt ryktet innehåller den cirka 200 stilistiska förändringar jämfört med EU-konstitution så att folk som vill ska kunna påstå att innehållet har förändrats... Nåja, nu vet jag vad jag ska göra i helgen i alla fall.


Andra bloggar om: , , ,

Årets motioner

Nu är den allmänna motionstiden över för den här gången, och under årets treveckors maraton har jag skrivit under cirka 30 motioner.

Motionerna om undantag från EMU, att utreda EU-medlemskapets kostnader, nej till EU-grundlagen, tillåta fildelning, förbjuda uranbrytning, sänka riksdagsarvodet, och höja studiemedlen är gamla bekantingar som uppdaterats. Helt nytt för i år är däremot att jag motionerar om en politik för lycka, bättre strandstädning och att Forum för Levande Historia ska läggas ned...

En annan bra motion - som Ulf författade delvis tack vare att Helene Stiernstrand i mp-Göteborg påminde mig om att den måste skrivas - handlar bland annat om att polisen inte ska ha rätt att gripa gömda flyktingbarn i skolan.

Vår partimotion om jämställdhet är för övrigt väldigt bra, och kommittémotionen om att friskolor som missköter sig ska kunna stängas direkt kommer nog att göra en del människor glada.

Så varför skriver vi då alla dessa motioner? Det krävs ju nästan ett mindre underverk för att oppositionens motioner inte ska bli avslagna på ren slentrian. I första hand handlar det om att visa var partiet står, väcka debatt, och tvinga de politiska motståndarna att avslöja var de står, som till exempelvis när det gäller uranbrytningen.

Och om förslagen i en motion är bra så finns det en hygglig chans att de kommer tillbaka i proposition från regeringen några år in i framtiden. Men det är i så fall en ren bonus.

Andra bloggar om: , , ,

03 oktober 2007

Lena Melin borde lära sig det där med RSS

I dagens Aftonbladet ägnar Lena Melin en helsida i pappersversion åt att såga svenska politikers bloggar och uppmanar flera av dem att lägga ned. Peter Eriksson har visat handlingskraft eller något i den stilen och har faktiskt redan följt uppmaningen.

Det är förresten intressant att Lena Melin - en av Sveriges ledande journalister - inte verkar ha koll på hur dagens internet fungerar. Hon verkar till exempel aldrig ha hört talas om att man kan prenumerera på en blogg genom RSS. Bland annat påstår hon att:
"En blogg som inte lever varje dag är en död blogg."
Visst, så sent som förra året behövde man uppdatera en gång i veckan, men idag är RSS-tekniken så känd att det inte stämmer längre. Med tanke på det stora utbudet är det snarare en fara med att uppdatera för ofta.

Istället för att uppmana folk att uppdatera bloggen varje dag borde Lena Melin kanske skriva en ny artikel på temat om hur man till exempel kan använda Bloglines för att direkt får reda på när ens favoritbloggar har uppdaterats.


Andra bloggar om: ,

28 september 2007

"Ask not what you can do for your country..."

Mark Fiore har vridit lite på det gamla klassiska Kennedy-citatet i en Flashfilm om den amerikanska legosoldatsföretaget Blackwater.

Det är svart humor, men den bits bra.
"Ask not what you can do for your country. Ask what your contract can do for you."

Andra bloggar om: , , ,

25 september 2007

EU och arbetsrätten

Roger Höögh har skrivit en rapport i serien Röda EU-fakta om EU, arbetsrätten och hotet mot den svenska modellen.

Traven med saker som ska läsas efter allmänna motionstiden har med andra ord precis blivit 36 sidor högre.

Andra bloggar om: ,

23 september 2007

En annorlunda retorikhandledning

Jag snubblade över en lite annorlunda handledning på nätet. Den ger tjugo praktiska råd, om inte i konsten att övertyga så i varje fall i konsten att inte svara på frågor. Mycket lämplig för ministrar, ledarskribenter och annat löst folk.

Min favorit är tips nummer 11:
Proof by Humility
A: What do you think about objection X?
B: You state that so forcefully. I could be wrong. You seem so sure of yourself. That is silly.

Andra bloggar om: , ,

21 september 2007

EU-kommissionen från insidan...

Deutsche Welle har en mycket intressant intervju med Derk-Jan Eppink om hans bok om livet som toppbyråkrat i EU-kommissionen "Life of a European Mandarin"

Ett litet citat:
"The mandarins have many ways of keeping a commissioner down; a heavy workload, complex legislation, long dusty speeches no one will hear. But to avoid this, and avoid being undermined, the commissioner must show leadership.

One way to avoid this would be for the best people to be sent to Brussels by their governments. But usually, leaders want to keep their best people, which is why a Brussels job is either a gift to a long-serving friend or a way of getting rid of someone. These instances don't often lead to solid commissioners."

Andra bloggar om: , , , ,

Bra EMU-artikel

EMU har nu varit igång så länge att det blir tydligt att den inte fungerar. Jesper Katz har en bra EMU-analys på Europaportalen där han förklarar varför den inte gör det.

Tuffa tider väntar feltänkt EMU


Andra bloggar om: , ,

18 september 2007

Bloggpaus?

Den allmänna motionstiden öppnar idag. Bodil har redan hunnit få in riksdagsårets första motion.

Om det händer något halsbrytande intressant på EU-fronten så kommer jag att blogga om det, men annars ligger bloggen i träda fram till den 5:e oktober.


12 september 2007

Brittiska LO kräver folkomröstning

Den brittiska fackföreningsrörelsen har kongress nu i veckan, och de har precis beslutat kräva folkomröstning om den nya EU-konstitutionen, rapporterar BBC.
Union delegates have voted in favour of a call for a referendum on the EU treaty, increasing pressure on Prime Minister Gordon Brown to hold one.
Andra bloggar om: , , , ,

06 september 2007

En till svensk i EU-parlamentet?

Enligt uppgifter på Europaportalen ska det ha gjorts en uppgörelse i EU-parlamentet om att ändra mandatfördelningen så att Sverige får 20 ledamöter (istället för som nu 19) efter valet 2009.

Vi får se hur det blir med det... Rapporten går inte in på detaljer, men frågan kommer att komma upp i samband med slutförhandlingen av den nya EU-konstitutionen.

Politikerbloggen har en lista på mandatfördelningen.

Andra bloggar om: , ,

Spärrad i Kina...

Den kinesiska diktaturens internetcensur har långt om länge kommit fram till att min blogg är så samhällsfarlig att de kinesiska medborgarna måste skyddas från den.

Exakt vad det är på min svenskspråkiga blogg som skrämmer upp dessa filterutrustande kreatur är dock något oklart.

För Mao-Tse-Tungs förvirrade idéer om att EG/EU måste stödjas därför att det är något slags antiimperialistiskt projekt är väl inte längre kinesisk statspolitik?

Nej, troligare är väl att något kinesiskt dataprogram har analyserat mina länkar och kommit fram till att jag mycket väl skulle kunna länka till hemsidor som den här. Men vad vet jag?

Här kan du testa om din hemsida också är spärrad.


Andra bloggar om: ,

03 september 2007

EUs klimatmål är alldeles för svaga

Idag släppte Vetenskapliga rådet för klimatfrågor en rapport som konstaterar att utsläppen av koldioxid måste sänkas rejält. För den insatte visar också rapporten visar också att EUs klimatmål på 20% (kanske 30% om alla andra går med på det) är alldeles för oambitiöst, men det nämner DN ingenting om.
EU:s utsläpp bör minska med 30-40 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Till 2050 bör de ha minskat med 75-90 procent. En nedskärning av tilldelade utsläppsrätter utgör en viktig del i arbetet för att nå de uppsatta målen.
Vad världen behöver nu är goda exempel. Vi behöver utveckla ny teknik som släpper ut mindre klimatgaser; vi måste ta den i bruk och få den att fungera. På några decenniers sikt måste vi bygga om våra samhällen helt så att de inte kräver utsläpp av klimatgaser.

Det är vi i den rika världen som har råd att utveckla morgondagens lösningar. Vi kan inte smita undan vårt ansvar genom att som EU föreslår köpa in en massa utsläppsrätter från tredje världen. EUs klimatmål är alldeles för svaga.

Andra bloggar om: , ,

Centerns kovändning

Centerpartiet har precis tillbringat ett helt regeringsår och en valrörelse med att tjata om att de vill ha "morötter istället för piskor" i miljöpolitiken. Med piskor menar de ekonomiska styrmedel som gör det lite dyrare att förorena miljön, medan morötter är subventioner till sådant som är miljöbra. Det är inget fel med morötter i sig, men de har inte alls samma kraft att påverka människors betende.

Det här vet förstås centerns miljöpolitiker, men de har ändå tjatat om att "piskor" är obehagliga och att miljöpartister är hemska varelser eftersom vi vill att det ska vara lite dyrare att skita ner miljön.

Och nu går centern själva ut och kräver en höjning av bensinskatten. Betyder detta att "piskor" inte är obehagliga längre? Så har Maud Olofsson bestämt sig för att piska förortsväljarna till att köra mindre bil? Eller är det den nya Stureplanscenterna som struntar i bensinpriset eftersom de ändå alltid åker taxi?

Nej, det handlar förstås om att centern skäms över sin egen politik. Det fungerar inte att kalla sig ett miljöparti samtidigt som man för en retorisk kamp mot bensinskatten. Sedan klimatfrågan exploderade i media har deras bensinprispolitik blivit allt mer pinsam.

Som grädde på moset har centerpartiet också mage att påstå att "det första miljöpartiet fortfarande är det bästa".

Jovisst. Har de redan glömt vad de tyckte igår?


Andra bloggar om: , , Intressant

01 september 2007

MUF byter åsikt om EMU!

Enligt uppgift så har MUF idag på sin stämma i Sundsvall tagit beslut om att inte längre vara för EMU.

Det är inte direkt någon överaskning, men det är ändå glädjande att det kommer redan nu. Den unga högern blir allt mer realistisk i sin syn på EU.

Eftersom jag vet hur det kan vara med kongressrapportering, så väntar jag lite med att plocka fram champagnen. (Jag har för övrigt ingen hemma, så det får bli en kopp te istället.) Men jag har länge misstänkt att moderaterna är på väg att göra samma resa som tories har gjort sedan mitten av åttiotalet.

Den byråkratiska superstaten och den moderna högern går helt enkelt inte ihop. Tories har gått från en blåögd EU-positiv hallelujalinje till att gradvis bli ett allt pålitligare EU-kritiskt parti. Min bedömning är att moderaterna ligger omkring 15 år efter.

Om jag har rätt och vi får en höger som utvecklas som i Storbritannien, och vänstern och de gröna hämtar inspirationen från Norge så kommer svensk EU-politik bli väldigt intressant.

Up-date: SvD, DN och Politikerbloggen rapporterar.

Andra bloggar om: , , ,

DNs ledarsida gör bort sig igen...

DNs debattsida har trots sina långrandiga artiklar lyckats framställa sig som landets ledande debattforum. Av någon underlig anledning står den i särklass. Till och med en utpräglad nonkonformist som jag har dåligt samvete för att jag inte läser den så ofta.

Den senaste veckan har jag prioriterat bort den fullständigt. Miljöpartiets riksdagsgrupp har rivstartat höstens arbete med fem heldagsmöten i rad, och jag har följaktligen inte brytt mig om att läsa DN-debatt sedan förra veckan när en fjärdedel av centerns riksdagsgrupp krävde folkomröstning om EU-konstitutionen.

Men jag är tydligen inte ensam...
De interna kritikerna [i Centern] har i stort sett tystnat. Meningskiljaktligheterna är vilande. Nu manifesteras de nästan enbart av den marginaliserade EU-kritikern Hans Lindqvist. I en motion som bara bär hans namn pläderar han för en folkomröstning om EU-konstitutionen. Skulle partiet börja rasa i opinionsmätningar skulle fler av partiets mer konservativa nationalstatsromatiker börja höras igen. Men än så länge är EU-frågan död.

Det är skönt att DN:s ledarsida inte heller hinner med att läsa DN-debatt.


Andra bloggar om: , , , , Intressant

Snacka om kompeten(c)

Centerpartiet stod ju på rätt sida i EMU-folkomröstningen 2003, och även om Maud har svajat lite i frågan för ett tag sedan är hon ju inte dummare än att hon kan läsa opinonsundersökningar. 54% Nej mot 33% Ja är faktiskt ett utmärkt läge att inte byta åsikt.

Men det kan ändå vara intressant att kolla vad partiet skriver om EMU på sin hemsida.
Centerpartiet vill:

* Hålla Sverige utanför EMU:s tredje steg om att införa den gemensamma valutan Euro i enlighet med folkomröstningens utfall 2004.
Pinsamt. Man får hoppas de sköter sina departement bättre än vad de sköter sin hemsida.

Andra bloggar om: , , ,

30 augusti 2007

EUs ljushuvuden

I måndags ville flera EU-länder höja tullen på importerad etanol. Och igår kom ännu ett puckat protektionistiskt beslut som skär sig med klimatpolitiken.
EU-kommissionen vill att vi ska bli mer miljövänliga och byta till lågenergilampor. Bra! Då borde kommissionen också vara angelägen att konsumenterna ska få bästa möjliga priset på lamporna. Men så är det inte. För i Bryssels ögon är lågpriskonkurrens alltid ett hot. Därför förlänger EU de 66 procentliga tullarna på lågenergilampor från Kina ytterligare ett år, rapporterar EUobserver. Johan Norberg kommenterar på sin blogg. Miljön är nog viktig, men inte viktigare än europeiska (tyska) industriintressen. Kritiken från Världsnaturfonden WWF är stark. Läs mer på EurActiv. Vad säger det oss om EU:s ambitioner? Gärna klimatanpassning, men först lite rejäl protektionism.
När man ger makten till EU ger man makten till en organisation som är väldigt bra på att fatta dåliga beslut. Det beror inte på att EU-byråkraterna är korkade, utan på att strukturerna gynnar dåliga beslut. Stora organisationer är ofta korkade organisationer. EU är inget undantag.

Tips och tack: Nytt Europa
Andra bloggar om: , , , ,

29 augusti 2007

Folkpartist kräver folkomröstning!

Folkpartiet är som bekant mot alla folkomröstningar de riskerar att förlora. Med det viktiga undantaget av nya folkomröstningar i frågor som de redan har förlorat.

Folkpartisterna kräver följaktligen en ny folkomröstningen om EMU, samtidigt som de absolut inte kan tänka sig att låta folket bestämma om den nya EU-grundlagen.

Enligt fp så är EMU-omröstning okej att rösta om eftersom det är en fråga av "avgörande karaktär" som samtidigt som de försöker hävda att EU-konstitutionen inte är det. Enligt folkpartiet är alltså principbeslutet om att inrätta ett EU-försvar inte en grundläggande fråga. Resonemanget haltar.

När vissa folkpartister dessutom hävdar att vi är skyldiga att gå med i EMU enligt EU-konstitutionen blir resonemanget direkt pinsamt. (De har fel, men den diskussionen tar vi någon annan gång.)

Till och med en del folkpartister fattar att det inte håller. Bland annat EU-parlamentariken Olle Schmidt som intervjuvas på Europaportalen.
— Det är ologiskt att bara rösta om euron och inte fördraget, säger Schmidt.

Samtidigt har han en viss förståelse för de som är oroliga att en folkomröstning kring fördraget i själva verket blir en omröstning om något annat.
—Men rädslan för att folk skulle ”rösta fel” är inget bra argument, säger Schmidt.

Andra bloggar om: , , , , , Intressant

28 augusti 2007

EU höjer tullen på etanol?

Enligt handelsminister Sten Tolgfors nu flera medlemsländer höja EUs tullar på etanol för att gynna sitt eget jordbruk.

Konsekvensken kan bli att prist på E85 ökar med en krona. Därmed skulle det radera etanolens prisfördel gentemot bensinen.

Världens bästa miljöorganisation? Knappast.

Andra bloggar om: , ,

27 augusti 2007

Ny EU-blogg

Peter Gustavsson har precis startat en temablogg om socialdemokratins EU-politik.

EU-förnyel(s)e heter den. Det verkar som att den kan bli intressant.

Andra bloggar om: , ,

25 augusti 2007

Partistyrelsen är ett störande element

Miljöpartiet har precis upptäckt att ventilationen numera är avstängd nere i Riksdagsbunkern under helgerna. En rödkindad (dvs lätt koldioxidförgiftad) partistyrelse har flytt sitt mötesrum och sammanträder istället i mp-cafét precis utan för min dörr.

Och här sitter jag och försöker koncentrera mig på att skriva en rapport om EU-grundlagen... Deras diskussioner är alldeles för intressanta!

Andra bloggar om: ,

Goda nyheter från Storbritannien

Jag har medvetet bestämt mig för att inte överväldiga bloggen med goda nyheter från kampanjen mot EU-konstitutionen på de brittiska öarna.

Men att 82% av britterna vill ha en folkomröstng, att ett 40-tal av labours parlamentsledamöter förebereder ett uppror mot premiärminister Gordon Browns försök att undvika folkomröstning, och att flera fackföreningar nu har ställt sig bakom kravet är faktiskt värt en länk.

Den omdöpta EU-konstitutionen börjar ligga risigt till. Och blir det en folkomörstning säger opinionsmätningarna att nej-sidan skulle vinna med bred marginal.

Andra bloggar om: , , , ,

Bra kampanjvideo

Den här videon ger en bra bild av kampanjläget i Storbritannien, och visar hur svårt det är för Gordon Brown att smita undan sitt vallöfte om folkomröstning.

Hans strategi är att hävda att den omdöpta EU-konstitutionen är något annat än den gamla som labour lovade folkomrösta om.

Men i internetåldern är det inte så lätt att luras. Framförallt inte när politiker i andra länder saboterar det hela genom att tala sanning.

Andra bloggar om: , , , , ,

Goda nyheter från Centern

Idag skriver 7 centerpartistiska ledamöter på DN-debatt och kräver folkomröstning om den nya EU-grundlagen.

Opinionen för folkomrösttning växer.

Andra bloggar om: , , , ,

24 augusti 2007

"Politikernas lek har förstört havet"

Isabella Lövin, författare till boken "Tyst hav - jakten på den sista matfisken" skriver bra om EUs misslyckade fiskepolitik och torskfiskets kollaps.
De svenska fångsterna av matfiskar är nu de absolut lägsta någonsin; svenska fiskare har på fyra år inte ens lyckats fiska upp den torskkvot vi blir tilldelade av EU. 2003 och 2004 fångade vi bara 14 000 ton, trots att kvoten var hela 17 000. 2005 anpassades så kvoten till verkligheten, och Sverige skulle få fånga 14 000 ton - då lyckades vi bara fånga 10 000 ton.

Förra året gick det lika illa: nästan en tredjedel av kvoten är alltså så kallad "pappersfisk" - politikernas önsketänkande om vad som borde finnas i haven - men som alltså, uppenbarligen inte längre gör det.
Hon avslutar artikeln med att föreslå att EUs fiskepolitik ska avskaffas. Det sägs att hennes bok är riktigt bra.

Up date: Det är den!

Andra bloggar om: , , ,

23 augusti 2007

EU ger och EU tar...

Gårdagens goda nyhet var att EG-domstolens generaladvokat sagt ifrån mot regeringen Reinfeldts senaste förslag om att underlätta jakten på fildelare.

Utmärkt. EG-domstolen ska snart uttala sig om Sverige får införa den nya lagen och den brukar gå på generaladvokatens linje i 80% av fallen. Vi kan alltså räkna med att regeringen kommer att få bakläxa på sitt förslag om att internetoperatörerna ska tvingas lämna ut personuppgifter till frilansande privatpoliser.

Ibland tas det bra beslut även nere i Bryssel, eller om det nu är i Luxemburg generaladvokaten håller hus.

Men innan man brister ut i jubelrop är det på sin plats att minnas att hela fildelningsförbudet är ett försök att uppfylla ett EU-direktiv.

När beslutet togs på EU-nivå hade opinionen inte vaknat. När det togs i Sveriges riksdag hade de flesta svenska politikerna inte fattat. Under valrörelsen 2006 började till och med vanliga riksdagsledamöter från förbudspartierna fattat vilka dumheter de gjort. Både Reinfeldt och Persson antydde hastigt att lagen måste ändras.

Hade fildelningsförbudet varit en inhemsk dumhet som svenska politiker kommit på själva hade valrörelsen 2006 resulterat i dess skyndsamma avskaffande.

Men nu är det en EU-lag och då är den vansinnigt svår att ändra. Så istället för att ta en konflikt med EU väljer man att slåss mot verkligheten.


Andra bloggar om: , , Intressant

21 augusti 2007

Wall Street Journal

Jag har blivit citerad på Walls Street Journals ledarsida. Artikeln handlar om utsläppsrätter och tar bland annat upp CDM-systemet.
"These [non-EU] credits have already been exposed as highly flawed, and often fraudulent," Max Andersson, a Green member of the Swedish Parliament, wrote this month in a study for the think tank Open Europe. "They don't always reflect absolute reductions in emissions, whilst many of these credits are generated from projects in developing countries that would have happened anyway." The result, he concludes, is that emissions might not fall but rise.
Det sista har jag visserligen inte sagt, men journalister har ju licens att slarva.


Andra bloggar om: , , ,

EU:s schizofrena Palestina-politik

Vissa EU-anhängare som Cecilia Malmström hävdar med eftertryck att det är bra att EU har en utrikespolitik. Men de är mycket mer intresserade av att EU ska ha en gemensam linje än vad den linjen går ut på.

EUs politik gentemot Palestina borde dock få dem att tänka två gånger. Politiken är fullkomligt obegriplig och motverkar sitt syfte. Det är en politik som är omöjlig både att försvara och förklara.

EUs medlemsländer har helt olika mål med sin Mellanösternpolitik. Vissa stöder Israel, andra vill ha en rättvis fred. Resultatet att man försöker utforma en politik när man inte har gemensamma mål blir en serie osammanhängande kompromisser som ingen kan vara nöjd med.

Svenska Dagbladet har en mycket bra artikel om läget på Gaza idag. Läs den.


Andra bloggar om: , , ,

20 augusti 2007

Nu blommar asfalten...

Fd s-riksdagsmannen Widar Andersson - av alla människor - argumenterar idag i Folkbladet för en röd-grön koalitionsregering under rubriken "Ett regeringsalternativ växer fram" och antyder att det bara är bra om miljöpartiet behåller sitt krav på utträde ur EU.

Det hade jag inte väntat mig av honom.

Visserligen förutsätter han att vi inte få igenom just det kravet, men han verkar ändå beredd att låta vår EU-kritiska politik få genomslag i övrigt.

Det här är ett mycket gott tecken.


Andra bloggar om: , , ,

19 augusti 2007

Norge, EES och vattenkraften

Norge har lite problem med EES-avtalet och vattenkraften. När Norge gick med i EES påstods det att vattenkraften inte skulle ingå i avtalet, men EG-domstolen har ändå fällt en dom som skulle kunna leda till att utländska intressen (däribland Vattenfall) skulle kunna köpa upp den.

Det är inte första gången EG-domstolen gör mycket konstiga tolkningar av fördragen, men den norska regeringen har satt sig till motvärn. Ali Esbati rapporterer om hur de nu föreslår en lag som kommer runt problemet. Det är en rätt elegant lösning.

När det gäller EU-regler finns det ganska ofta möjlighet att krångla sig undan om man bara har politisk vilja. Det har norrmännen. Problenet i Sverige är att våra regeringar oftast saknar den politiska viljan när EU kommer med ett högerförslag.

Andra bloggar om: , , ,

17 augusti 2007

Heja WTO!

Det händer att dåligt pålästa EU-anhängare försöker antyda att EU skulle sluta handla med oss om vi inte var med i Unionen. Det skulle visserligen ekonomiskt korkat av EU att sätta upp handelshinder, för det förlorar de ju själva på, men även om de var så korkade att de försökte skulle världshandelsorganisationen WTO inte tillåta det.

När det gäller fiskepolitiken är EU dock omvittnat korkat. Och som en följd därav har WTO precis smällt EU på fingrarna.
Norge anses ha vunnit den så kallade laxstriden mot EU sedan WTO gett Norge rätt på samtliga huvudpunkter i konflikten.
Heja WTO!


Uppdatering: EU-kommissionen påstår nu att Norge inte har vunnit lika stort som den norska regeringen hävdar att de gjort. Det hela klarnar nog 10 september när rapporten blir offentlig. Oavsett hur det är med de tekniska detaljerna är det här en bra påminnelse om att WTO har makten att värna frihandeln.

Andra bloggar om: , , , ,

16 augusti 2007

Den nya EU-grundlagen i läsbart format

Open Europe har gjort alla EU-intresserade en mycket stor tjänst genom att ta fram en läsbar version av den nya EU-grundlagen där man kan se direkt både vad som ändras jämfört med hur det är idag, och vad som är nytt jämfört med EU-konstitituionen.

Vansinnigt praktiskt.

När fördraget presenteras på det här sättet är det uppenbart att det i princip är samma förslag som folken i Holland och Frankrike röstade nej till 2005, även om ja-sägarna i Storbritannien och Holland försöker hävda motsatsen.

Andra bloggar om: , , ,

15 augusti 2007

Battle at Kruger

Om lejonet är djurens konung, så har vattenbufflarna i Krugerparken precis gjort ett hårt slag för republik.

Om du inte har sett den här videon än så har du missat något bra. Det börjar som en vanlig jaktscen vid ett vattenhål, men lejonen kommer att få sig en, eller rättare sagt två, obehagliga överraskningar.

Alexander Cockburn har föresten gjort en brilliant parodi på amerikansk nyhetsrapportering i form av en intervju med lejonen.
"This is the darkest day for Panthera leo since Frank Baum wrote the Wizard of Oz", said the leader of one pride.

direkt till YouTube om filmen laddar för långsamt.

12 augusti 2007

I valet mellan bra eller bättre...

Opinionsmätningar är underliga. När jag vaknade till morgonens SMS-nyheter från mp-riks och såg att mp fått 5,9% i Demoskop så gäspade jag bara.

Om det resultatet hade varit på riktigt hade vi fått mer än 10% i Göteborg, och miljöpartisterna hade antagligen firat valsegern med att fontänbada hos Poseidon; men efter den senaste tidens opinionsmätningar känner man ju sig lite blasé.

Nä, tacka vet jag Sentio och 7,7%. Det låter det!

Andra bloggar om: , ,

09 augusti 2007

Europe's Dirty Secret

Den brittiska tankesmedjan Open Europe har tagit fram en rapport om EUs system för handel med utsläppsrätter (ETS), som jag har skrivit förordet till.

Europe's dirty secret:
Why the EU Emissions Trading Scheme isn't working


Rapporten inleder med att konstatera att den första fasen av ETS har redan blivit ett generande misslyckande för EUs miljöpolitik. Utsläppen av kolidioxid ökade med 0,8% och priset på utsläppsrätter 2007 föll genom golvet ner till 3 kronor/ton. I praktiken är alltså utsläppen idag så gott som gratis.

Det finns de som säger att misslyckandet i den första fasen var så grovt att EU måste skärpa till sig inför fas två som äger rum 2008-20012 om det inte ska förlora sin trovärdighet. Frågan är dock om det kommer att lyckas.

Open Europe har tittat närmare på hur läget ser ut inför fas 2 och det finns mycket som tyder på att även den kommer att bli ett misslyckande. Utsläppsrätterna delas fortfarande ut gratis, och risken är dessutom stor att EU kommer att importera så mycket utsläppsrätter från tredje världen att botten faller ur marknaden igen. Resultatet kan bli att EU köper sig fria från sitt klimatansvar och att vi inte får den teknikutveckling i den rika världen som är nödvändigt för att förhindra den globala uppvärmningen.

Jag har skrivit en hel del om CDM-systemet för att importera utsläppsrätter från tredje världen tidigare, så jag nöjer mig med att upprepa att det är ett dåligt system som är belastat med stora brister. Om en utsläppsrättighet som används i Europa inte motsvarar en verklig utsläppsminskning någonannanstans innebär det att de totala utsläppen ökar.

EUs system för handel med utsläppsrätter är ett mycket komplicerat system. Ett av skälen till att det fungerat så dåligt hittils är att det är så få som förstår det. Den här rapporten kommer förhoppningsvis bidra till att göra saker klarare.

I slutändan är dock klimatet är ett globalt problem, och att det kommer att krävas globala lösningar. Men om EUs klimatpolitik inte fungerar är naturligtvis ett problem.


Andra bloggar om: , , , , ,

The Redistricting Game

Den här hemsidan lyckas med det omöjliga. Att förklara det amerikanska valsystemet till representanthuset så att vem som helst kan förstå. Och till och med tycka att det är roligt!

Det hela är upplagt som ett spel där du själv för chansen att rita kartor och manipulera valutgången. Den tekniska termen för detta kallas "gerrymandering" och är döpt efter ett kraftigt manipulerat valdistrikt i början av 1800-talet som närmast såg ut som en salamander. I och med den moderna datatekniken och sofistikerade opinionsundersökningar har fenomenet utvecklats till ett av de allvarligaste hoten mot USAs demokrati.

Missa föresten inte det fantastiska introt. Om du gillar gigantiska ödlor som äter upp väljare så är det definitivt något för dig.


Andra bloggar om: , , ,

08 augusti 2007

Reformfördraget vs EU-konstitutionen

Tankesmedjan Open Europe har jämfört utkastet till ett nytt EU-fördrag med EU-konstitututionen och kommit fram till att det i princip är samma text. En slutsatse som kanske inte är någon överraskning för den här bloggens läsare, men i Storbritannien försöker ja-sidan hävda motsatsen.

Här är en lätttillgänglig sammanställning paragraf för paragraf som jag misstänker att jag kommer att titta på ofta de närmaste månaderna.


Andra bloggar om: , , ,

Hemma igen

Det gick inte så bra att mobilblogga från sommarlägret. Delvis beroende på sommarvärmen 35 grader Celsius är lite mer än vad min hjärna orkar med, och delvis för att det var alldeles för trevligt i Slovenien för att hinna med att blogga.

Nu är jag hemma igen, och förutom minnen och uppsättning goda kontakter fick jag dessutom med mig en rejält stukad fot på hemresan. Alla vänner som förväntar sig en reserapport från Venedig kan dock känna sig rejält besvikna. Istället tillbringade två dagar på vandrarhemmet med foten i högläge och fick tid att läsa igenom Tim Hartfords The Undercover Economist två gånger medan jag återhämtade mig. Förutom att författaren skriver en del underligheter om miljörörelsen så är det en riktigt bra bok som jag varmt rekomenderar, även om jag nog inte hade läst den två gånger om jag haft tillgång till ett alternativ.

Nåja. Nu kör jag igång med normalt bloggande igen.

27 juli 2007

Morgon i Slovenien


I väntan på bilen som ska ta oss från vandrarhemmet... Temperaturen idag ska bli 35 grader. Lägret öppnar efter frukost.

25 juli 2007

Sommarläger i Slovenien

Bli inte förvånade om det inte blir så mycket bloggat nu. Jag utgår inte från att det finns internet på TEAMs EU-kritiska sommarläger.

23 juli 2007

EU-konstitution i ny förpackning

Den spanske utrikesminstern Miguel Angel Moratinos har precis blivit intervjuvad i El Pais, och på frågan om ifall EU-konstitutionen räddats i det nya EU-fördraget svarade han, enligt Open Europe, att "Jag tror att 98% av innehållet, av substansen i det konstitutionella fördraget kommer att återfinnas i det framtida fördraget. Förpackningen har bytts ut, men inte innehållet."

Från ledande politiker på Irland har vi tidigare fått en (i mitt tycke ganska låg) bedömning om att 90% av EU-konstitionen finns kvar, och från Luxemburg har vi en annan uppskattning på 99%. Jag begriper inte hur de höga herrarna har gjort för att få fram de där beundransvärt exakta procentsiffrorna, och jag misstänker starkt att det bara är fråga uppskattningar som plockats ur luften, men detta oaktat så stämmer det att förändringarna är mycket små.

Och den här något överprecisa ärligheten från olika EU-ledare ställer till en hel del problem för de politiker i Holland och Storbritannien som försöker övertyga människor om att det nya fördraget är så enormt anorlunda att man inte behöver ha några nya folkomröstningar.

Det ljusnar.

Andra bloggar om: , ,

Regeringskonferensen öppnar

Idag öppnar regeringskonferensen om den nya EU-grundlagen. Regeringskonferensen ska omvandla mandet från midsommarhelgens toppmöte till fördragstext. Tanken är att den ska vara klar i mitten av oktober. EU-observer har en artikel om vad som kan förväntas dyka upp under förhandlingarna.

Andra bloggar om: ,

Transparens på hög nivå

Strax före 11 i morse kom det ett SMS från EU-nämndens kansli.
Brådskande
Utkast till slutsatser har nyss sänts ut per mejl. Synpunkter kansliet tillhanda senast kl 12 idag den 23 juli.
Attans. Ett skriftligt samråd om slutsater kan vara viktigt. Jag bestämmer mig snabbt för att reducera min frukost till en kopp te, och skynda mig in till riksdagen.

På riksdagen upptäcker jag att slutsaterna gäller utrikesminstrarnas möte och handlar om Albanien. De är också nästintill obegripliga om man inte är insatt i det diplomatiska spelet kring Albaniens EU-medlemskap. Ett av orden är understruket, vilket tyder på att det gjorts en ändring i sista stund. Är det en framgång för utvidgningens anhängare, eller för motståndarna?

Jag ringer till Bodil Ceballos i utrikesutskottet i förhoppningen om att hon kan översätta dokumentet till något som en normal EU-expert kan begripa. Det är inte lätt. Vi kommer dock fram till att miljöpartiet troligen inte bör protestera mot förslaget, men att jag ska ringa EU-nämndens kansli och försöka ta reda på vad det är som har ändrats.

Klockan 11:54 ringer jag EU-nämndens kansli och frågar varför ordet är understruket. Jag får svaret att de inte heller vet. Och att de jobbar hårt med att försöka ta reda på det.

Underbart.

-----------------------------------------------------------------------------------

Up-date: En kvart efter deadline har EU-nämnden äntligen fått kontakt med någon i Bryssel. Enligt denne rör det sig bara om en stilistisk förändring för att göra saker tydligare.


Andra bloggar om: , ,

20 juli 2007

Intressant läge i Storbritannien

Kampanjen för folkomröstning i Storbritannien håller på att gå in i ett mycket spännande skede. Innan nejen i Frankrike och Holland hade alla partier lovat en folkomröstning om EU-konstitutionen, men nu försöker den nye premiärministern Gordon Brown smita ifrån det löftet.

Den EU-positiva tidningen Economist hoppas fortfarande kunna undvika en folkomröstning, men optimismen är något ansträngd.
Right now, the new prime minister, Gordon Brown, is battling demands to offer the British public a referendum on the proposed "Treaty of Lisbon" that EU leaders have drafted as a replacement for the doomed EU constitution (on which his predecessor, Tony Blair, did offer a referendum).

Mr Brown is having a painful time fighting off those demands, mainly because he cannot speak aloud the real reason not to have a referendum (he would lose it, plunging Britain's EU relations into a deep crisis), but instead has to pretend that the new treaty is so different from, and so much more modest than the old constitution, that a national popular vote is not needed. Alas, the last few weeks have been unkind to that strategy. Half the national leaders in Europe have popped up to boast that the new treaty contains almost all the major innovations of the old constitution, and that all that has changed is the packaging. Some of those leaders, still more unhelpfully, have publicly asserted that the guiding principle behind the change of packaging was to make the whole treaty bewildering to ordinary voters, in order to avoid referendums.
Och det här är alltså en Ja-sägares beskrivning av situationen.

Andra bloggar om: , ,

18 juli 2007

Stark opinion för folkomröstning i Danmark

Den danska regeringen lyckades med konststycket att förhandla till sig ändringar i de nio paragrafer i EU-konstitutionen som skulle ha tvingat fram en folkomöstning enligt den danska grundlagen. EU-ledarna var helt enkelt oroliga för vad som skulle kunna hända om de danska väljarna fick chansen att yttra sig.

Men det ändrar inte på det faktum att danskarna vill folkomrösta. Och sannoliketen är ganska stor att de kommer att få det. Enligt en ny opinionsundersökning vill mer än hälften av danskarna ha en folkomröstning.

Det är bara ett av Ja-partierna som har bestämt sig för folkomröstning än så länge, men flera av de andra ja-partierna tvekar.

Andra bloggar om: , ,

11 juli 2007

Junilistans seminarium om EU-grundlagenUnder Almedalsveckan deltog jag bland annat på Junilistans seminarium med den tyske författningsexperten professor Karl Albert Schachtschneider.

En för dagen slipslös Nils Lundgren inledde med att hälsa välkommen med en lång inledning på tyska och ett skämta om hur svårt det är att få en fungerande demokrati när man behöver ein Dolmetscher. Det tog några ögonblick innan min hjärna ställt om tillräckligt väl till skoltyska för att räkna ut vad det betyder.

Lyckligtvis så kopplade de in tolken när väl den tyske professorn började tala. Föga förvånande inledde han med ett Kant-citat om statens natur. Säga vad man vill om Junilistan, men de är high-brow.

Karl Albert Schachtschneider är mest känd för att ha drivit frågan om EU-konstitutionen till den tyska författningsdomstolen. Det är till stor del hans förtjänst att Tyskland aldrig ratiferade EU-konstitutionen.

När Frankrike och Holland röstade nej till EU-konstitutionen så valde Författningsdomstolen att skjuta upp beslutet på obestämd framtid. Professorn menade att Tyskland i och med detta egentligen sagt nej till EU-konstitutionen, men man talar inte så högt om det.

Han tror att det finns en hyggligt stor chans att Författningsdomtolen kommer att ogiltigförklara det nya EU-fördraget. Om han har rätt får vi en väldigt intressant situation.

Professor Schachtschneider talade även om den nya sortens definition av demokrati som har börjat bli vanlig i Tyskland. Enligt den nya EU-anpassade sättet att se på saken definierar man det numera som transparens, effektivitet, legitimitet. Det handlar alltså inte längre om att besluten ska utgår från folkviljan, utan om att medborgarna ska acceptera att besluten är bra. Man lösgör begreppet demokrati från folket. Det är en oroande utvecking.

Ett bra seminarium.


Andra bloggar om: , ,

07 juli 2007

Heinlein 100 år

Idag är det 100 år sedan sf-författaren Robert Heinlein föddes i Butler, Missouri, och det måste naturligtvis hedras med en bloggpost.

Men det får bli en kort bloggpost, för jag ska upp och föreläsa imorgon bitti. Det finns mängder med Heinlein-böcker som borde läsas, några få som den vanlige läsaren bör undvika, men vilka det är kan den intresserade läsaren lätt hitta information om på annat håll.

Så jag nöjer mig med att säga att den politiska handboken "Take Back Your Goverment" som Heinlein skrev strax efter andra världskriget fortfarande är en förbaskat bra manual för en valsamordnare, och överhuvudtaget är det en nyttig bok för människor som är politiskt aktiva. Visst har den åldrats, men den har mestadels åldrats med charm. Och den Heinleinska optimismen som boken lägger i dagen är rent sprudlande smittsam.

Boken är dock väldigt tyst om en del detaljer, som till exempel att Heinlein var politiskt aktiv långt ut på vänsterkanten, men de kan man läsa mera här.

Andra bloggar om: ,

06 juli 2007

Försöker jordbruksministern luras?

I media har det framstått som att Sveriges nya linje om EUs jordbruksstöd är att det ska avskaffas. Jag litade själv på mediauppgifterna och hoppades att den borgerliga regeringen för en gångs skull gjorde ett bra jobb.

Den synnerligen EU-positiva journalisten Ylva Nilsson på Europa-Nytt har dock satt sig in i regeringens förslag i detalj och har fått en helt annan bild. Hon antyder till och med att jordbruksministern medvetet bluffar och försöker framställa förslaget som något det inte är.

Artikeln är informativ och förjänar att läsas i sin helhet, men här är några av höjdpunkterna.
"Det förslag som jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnade till EU-kommissionen i veckan handlar, tvärt emot en utbredd missuppfattning, inte om att avskaffa EUs jordbruksstöd."

"Ingen kan veta om Eskil Erlandsson med avsikt vilseförde pressen och därmed de flesta svenskar. Idén att avskaffa EUs jordbruksstöd är en riktig väljarmagnet i Sverige, ett frestande lätt sätt att vinna stöd. Antingen föll Erlandsson för frestelsen eller så var han dålig på att göra sig förstådd."

"Problemet med att vilseleda folk är förstås att så småningom gör man människor besvikna. Det blir inget snabbt eller radikalt avskaffande av jordbruksstöden i EU.
Dels därför att ingen har föreslagit detta, inte ens den svenska regeringen."

"De flesta svenskar följer inte med i de europeiska jordbruksdiskussionerna särskilt noga och allt de så småningom kommer att bära med sig blir en vag uppfattning om att Sverige ville ta bort jordbrukstöden men dumma EU gick inte med på det.

Återigen – det är en frestande politik att framställa sig själv som hedervärd och rättrådig och att låta ”dumma EU” bära skulden för de korkade beslut som blir resultatet."
Andra bloggar om: , ,

Lobbytips inför Almedalen

PR-byrån Hill & Knowltons nyhetsbrev Den Politiska Dagordningen ger lite goda råd åt andra lobbyister nu så här inför Almedalsveckan. Tips nummer tio lyder:
Pröva inte med mutor och presenter
Om du tror att Centerpartiet ändrar energipolitik för
att du skänker ett splitter nytt golfset till den
energipolitiske talesmannen så tror du fel!
Sant. Men om du kan erbjuda en ministerpost eller tre...

Andra bloggar om: ,