04 december 2016

"Försvara inte kol- och oljebolagens lobbyism"

Jag har en slutreplik i GP om varför vi borde hålla fossilföretagens lobbyister borta från de internationella klimatförhandlingarna.

 * * *

Försvara inte kol- och oljebolagens lobbyism

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, försvarar världens största kol- och oljebolags närvaro under klimatförhandlingarna i en replik på min artikel om klimatlobbyism.Goldmann verkar omedveten om att fossilindustrin faktiskt är närvarande under förhandlingarna. Det finns exempel där fossilindustrin till och med ingått i nationella delegationer, som när Shell förhandlade för Nigeria under COP16. På årets klimatförhandlingar COP22 kastade man ut alla observatörer från ett möte om marknadsmekanismer för att fossilindustrin var närvarande och kartlade ländernas förhandlingspositioner. Fossilindustrin anordnar också kampanjer, seminarier och pratar med ministrar i korridorer och fikarum.

En nyckelroll
Vi håller med om att dialogen med näringslivet måste fördjupas. Den förnyelsebara energisektorn spelar en nyckelroll i att nå klimatmålen. Men det är en helt annan sak att tillåta världens största olje- och kolbolag att finansiera såväl som vara väl representerade vid klimattoppmötena. De har direkta ekonomiska intressen att fortsätta ta upp olja, gas och kol. Fossilindustrin driver kampanjer för att förneka bevis, försena klimatåtgärder och skapa osäkerhet om forskningsläget.

Uppenbar intressekonflikt
Som Goldmann själv skriver behöver 60-80 procent av världens fossilresurser stanna i marken. Det finns en uppenbar intressekonflikt här och därför bör dessa multinationella bolag inte närvara vid klimatförhandlingarna. Företagen, i synnerhet fossilföretagen, har en privilegierad tillgång till våra politiker. Därför har jag under COP22 tillsammans med flera miljöorganisationer drivit en kampanj med över en halv miljon undertecknare, för att hålla fossilindustrin borta från klimatförhandlingarna.

Det finns mer information om kampanjen ”Kick big polluters out of climate policy” om Goldmann önskar sätta sig in i problematiken.

Max Andersson (MP)
EU-parlamentariker

1 kommentar:

Anonym sa...

Larmen om global uppvärmning bygger i huvudsak på att forskarna trott på en hypotes om en s.k. förstärkningseffekt som man menar den lilla ökade växthuseffekten från den stigande koldioxidhalten skulle ha på halten vattenånga i atmosfären. Detta har lett till en betydande osäkerhet om hur stor inverkan en fortsatt stigande koldioxidhalt kommer att ha på dygnsmedeltemperaturen under innevarande århundrade. Vetenskapsakademin (KVA) anger osäkerheten till intervallet 1 °C till 4 °C. Det skall dock påpekas att ingen forskning ännu kunnat visa på denna förstärkningseffekt, varför det mest sannolika är att KVA:s lägre intervall förefaller vara det troligaste.
Sveriges förmodligen mest meriterade klimatforskare professor Lennart Bengtsson skrev häromdagen en kommentar här på bloggen där han menade att huvudproblemet inte är att det långsamt blir varmare på jorden, och att växthusgaserna högst sannolikt är orsak härtill, utan problemet är att detta är omöjligt att hantera inom ramen för dagens politiska system. Klimatuppvärmningen sker så långsamt och omärkligt att det närmast är omöjligt att registrera, varför politiker och aktivister försöker skapa klimatändringar ur intet genom att förvandla dramatiskt väder till klimatändringar. Eftersom det är lätt att påvisa att vädret inte har blivit mer dramatiskt utan snarare tvärtom, så försätter sig politiska aktivister och även myndigheter i en hopplös situation eftersom de inte på sikt kan undgå att förlora sin trovärdighet.