09 oktober 2015

Praktikplats i EU-parlamentet!

Nu inför våren utlyser jag en praktikplats på mitt kansli i EU-parlamentet. Sista ansökningsdag 30 oktober!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Praktikplats
EU-parlamentariker Max Andersson – EU-parlamentet, Rue Wiertz 60, Bryssel, Belgien.


Omfattning
20 veckor med start i slutet av januari 2016, viss flexibilitet finns.


Vem är Max Andersson? 
Max Andersson är miljöpartist och EU-parlamentariker sedan 2014. Han är ordinarie ledamot i rättsliga utskottet och ersättare i konstitutionella utskottet. Max sitter även i miljöpartiets partistyrelse och är sammankallande i Gröna Gruppens arbetsgrupp för IT-politik. Max är tydligt EU-kritisk och starkt engagerad i frågor rörande integritets/IT-politik, demokrati och klimatpolitik.


Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken? 
Praktiken på EU-parlamentariker Max Anderssons kontor är mycket mångsidig. I praktikens uppgifter ingår bl.a. att hjälpa till i bevakningen av utskottens och arbetsgruppernas arbete. Här kan praktikanten få ett stort förtroende att, tillsammans med någon i staben, sköta Anderssons bevakning i vissa frågor. Praktikanten får också möjlighet att skriva artiklar, utkast till pressmeddelanden och blogginlägg samt hjälpa till med övrigt administrativt arbete. Praktikanten har också en viktig uppgift i kommunikationen utåt från kansliet, hjälpa till med mejlhantering och att förbereda svar på olika frågor som kommer till EU-parlamentarikern. Vid sidan av arbetet på kontoret ges möjlighet att delta i många intressanta möten och seminarier som ordnas i parlamentet eller i Bryssel så att man får en heltäckande insyn i hur arbetet fungerar. Då EU-parlamentets sessionsplats är i Strasbourg, där man sammanträder 12 veckor per år, så kommer praktikanten också ges möjlighet att följa med på en eller ett par sessionsveckor. Praktikanten jobbar i ett team med tre medarbetare i Bryssel och en i Sverige. Praktikperioden omfattar ca 20 veckor med start i slutet av januari 2016 och ger en djupare insyn i arbetet i EU-parlamentet och beslutsfattandet i Europa.


Stipendium: 
Praktikanten ges ett stipendium men står själv för boende i Bryssel. Det brukar inte vara svårt att hitta ett boende och hjälp med detta kan också fås av kansliet.


Ansökan: 
Ansökningar skickas direkt till ansok.max.andersson@gmail.com. Bifoga ett cv och ett personligt brev där du beskriver varför du vill göra praktik hos Max Andersson och vilka erfarenheter du har med dig som skulle stödja dig i arbetet. Vi förutsätter att du delar Miljöpartiets gröna värderingar och talar bra engelska. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Sista ansökningsdag är den 30 oktober.

Inga kommentarer: