Max Andersson

Grön politik. Oftast om klimatpolitik, EU, och integritet.

18 december 2009

Statsministerns återrapport

I ljuset av att klimatkonferensen närmar sig ett misslyckande ställde jag en fråga till statsministern om hans klimatpolitik.

\\mepbrusfsd1\WKRedirXP$\maandersson-o\Desktop\lobbycal2press\calendarPageStandalone.html