06 april 2008

Partistyrelsen nästa?

Miljöpartiets riksvalberedning har presenterat sitt förslag till Partistyrelse, och jag är en av de som föreslås för nyval.

Trevligt. Kongressen beslutar i slutet av maj.

Inga kommentarer: