13 juni 2006

Birgit Karlsson (mp) talar i hettan

Hennes tal är så bra att vi är rädda för att de andra partierna inte kommer att våga ta replik.

Inga kommentarer: