23 januari 2008

Läslig version av EU-grundlagen, på svenska

SIEPS har tagit fram en svensk version av den nya EU-grundlagen i konsoliderat, dvs läsbart, format och den ligger nu på deras hemsida.

Andra bloggar om: , ,

21 januari 2008

EU-grundlagen, äntligen i läsbart skick

Tankesmedjan Open Europe har tagit fram en läsbar version av den nya EU-grundlagen så att den nu går att läsa som en löpande text. Lissabonfördraget är fortfarande ingen kioskvältare, men det underlättar ändå något enormt.

För bekvämlighets skull har den nya texten placerats sida vid sida med EU-konstitutionens text; och om det fortfarande finns någon (utanför de brittiska och danska regeringarna) som fortfarande tror på påståendet om att Lissabonfördraget skulle vara något annnat än EU-konstitutionens nya kläder, så torde ett närmare studium av fakta kunna övertyga dem att så inte är fallet.

En annan stor fördel med att läsa den konsoliderade versionen av fördragen är att den innehåller den korrekta paragrafnumrering. Lissabonfördraget använder sig tyvärr av de gamla paragrafnumrena i huvuddelen av texten, och innehåller dessutom en artikel som döper om dem. Lissabonfördraget talar till exempel om artikel 249a som dock kommer att döpas om till artikel 289 om fördraget går igenom. Vi kan räkna med en viss förring på det här området.


Andra bloggar om: , , ,

13 januari 2008

Rapport om EU:s regionalpolitik

Tankesmedjan Open Europe har tagit fram en rapport om EUs misslyckade regionalpolitik. De som kämpar för att ursäkta EU brukar försvara systemet med att det handlar om solidarietet, men det stämmer inte riktigt. EU är en väldigt rik del av världen men pengarna går inte ens till de fattigaste inom EU. Det är något som är grovt fel med systemet.

Förutom att systemet har allvarliga problem med bedrägerier och inte fungerar något vidare är det ett stort problem - som lyfts fram på de stora seminarier om framtida EU-budgetar som jag bevistat i höst är - att när EU beslutar om strukturfonderna, precis som man gör EU:s jordbruksstöd, så delas pengarna ut till vissa medlemsländer, inte så mycket för att man tror att stödet ska göra någon nytta i sig, som för att vissa medlemsstater ska få tillbaka en större andel av sina medlemsavgifter. Regionstödet är inte till för att ge resultat utan för att reglera nettoavgifterna. Resultatet av detta är förstås att pengarna går till fel saker.

Ett ytterligare problem är att regioner och kommuner lägger pengar på dåliga projekt som aldrig skulle ha genomförts om det inte vore för att de har möjlighet att få EU-stöd. Rapporten ger många exempel på detta.

Jag har bara hunnit skumma rapporten, men den passar perfekt att läsa på tåget till Stockholm imorgon.

Andra bloggar om: , ,